Romo-Biyung

Mbok SIRENG THENGKLENG. Kanthi asesanti CENGKIR ( Kencenging Pikir ) ugi AJA KAYA Mbokmu RA NGERTI TULIS, saenggo keng putro2 sak meniko sampun saged makaryo dados abdinipun nagari sedoyo. Sak meniko  taksih makaryo sesadean thengkleng, sok ugi malah saged lumebet wonten REKOR MURI amargi sesadean kanthi lumampah ngukur margi saking Talun – mBatu, saking tahun 1966 sak enggo sepriki.  Mugio handadosaken pinaringan sehat kangge nunggoni keng putro 5 cacahipun, ugi 8 wayah.

mBah WIRYOSARTONO, sampun sepuh. Pensiunan grobag wesi dorong ( pedicab ). Sakmeniko kangge ngawetne momong putro wayah, makaryo sesadean wedang wonten wetan peken mBatu.

mbh wir-mbok sireng banteng tua nya taloen

seleb jg ini

Iklan